wisselbeker

1111Kleine Nederlandse Arboreta

jjj

111

Welkom op onze website van de Kleine Nederlandse Arboreta!

Misschien bent u zo’n dendroloog of verzamelaar die voor eigen genoegen een kleine collectie beheert. De eigen tuin of een stuk(je) grond, wellicht elders, is ingericht als privé-botanisch park met een collectie.

Net zo snel als het park en de planten groeien, neemt ook de leeftijd toe van de eigenaar. Daarop doorredenerend hebben enkele leden en het bestuur zich gerealiseerd dat zulke informele privécollecties risico’s lopen in hun voortbestaan. Door fysiek onvermogen of overlijden van de beheerder verkommeren dergelijke, vaak waardevolle plantenverzamelingen of verdwijnen soms zelfs in de versnipperaar. Beter is het om tijdig na te denken over hoe zulke collecties voor de toekomst zeker te stellen zijn. Daarnaast kunnen collectiehouders veel van elkaar leren.
Samen met Piet Vos willen we proberen een werkgroep op te richten met collectiehouders die wel wat zien in enige samenwerking en van elkaar leren. Het idee achter deze werkgroep ”dendrologisch cultuurhistorisch erfgoed” is collectiebeheerders samen te brengen. Samen kunnen zij dan nuttige initiatieven ontwikkelen rond de thema’s voortgang en voortbestaan.

Let wel, de grotere collecties, die meestal een officiële status hebben, willen wij niet voor de voeten lopen. Evenmin willen wij de Nederlandse Planten Collecties leden afsnoepen. Het gaat ons vooral om het bijeenbrengen van liefhebbers die hun park of collectie groot zien worden en zorg hebben over beheer of voortgang. We willen gezamenlijk bekijken wat we daar aan kunnen doen. Zit u in deze situatie meldt u zich dan aan. Het kost niets en allicht komt er voor u iets nuttigs uit voort! Graag uw reacties naar Martijn Essers, e-mail: info@martijnessers.nl.


Volgende excursie

De volgende excursie vindt plaats eind mei. Voor een volledig overzicht, klik hier.

Wie nog geen lid is van onze organisatie maar interesse vertoont om deel te nemen aan onze excursie, neemt het best contact op via "Contact".

Laatste excursie
De laatste KNA excursie heeft dit najaar plaats gevonden. hier klikken.

Laatst gewijzigd: 7 maart 2017